domingo, 27 de marzo de 2011

Invitación para o último pleno Ordinario desta lexislatura

Orde do día do pleno ordinario do Concello de Cabanas a celebrar o vindeiro mércores día 30 de marzo de 2011:
1.- Aprobación se procede da acta da sesión anterior.
2.- Adhesión ao proxecto da deputación Provincial de A Coruña denominado "Promoción da eficiencia, o aforro e a calidade enerxética (PEACE) 2011-2013".
3.- Adhesión ao convenio de colaboración entre a Xunta de Galicia e a FEGAMP para o desenvolvemento da Administración Electrónica nas Entidades Locais da Comunidade Autónoma de Galicia.
4.- Solicitude cesión de tramos da antiga N-651.
5.- Moción do grupo BNG en defensa das persoas afectadas polas hipotecas.
6.- Moción do grupo BNG sobre aplicación do decreto do carbón.
7.- Moción do grupo BNG sobre o día internacional das mulleres.
8.- Moción do grupo mixto PSSdeG-PSOE e IVC sobre o día internacional da muller.
9..- Moción do grupo popular sobre a reestructuración do sistema financeiro español.
Parte de control órganos da Corporación
10.- Informes da Presidencia
      a) Resolucións da Alcaldía.
      b) Liquidación orzamento 2010.
      c) Informe avaliación estabilidade liquidación 2010.
11.- Rogos e preguntas

No hay comentarios:

Publicar un comentario